Servicii profesionale de contabilitate

Contabilitatea înseamnă înregistrarea și prelucrarea datelor potrivit unor legi, principii și reguli interne și se ocupă cu ţinerea evidenţei, calculul şi contorizarea bunurilor.

Dacă în trecut contabilitate însemna o persoană aflată lângă un munte de hârtii și dosare, acum odată cu evoluția tehnologică contabilitatea este un proces care s-a simplificat, totul făcându-se cu ajutorul programelor de contabilitate care pot gestiona costurile cu achizițiile, cu forța de muncă și pot genera raporte ale cheltuielilor, precum și o prognoză a evoluției în viitorul apropiat a societății comerciale.

Aceste servicii presupun, în principal, desfășurarea următoarelor operațiuni:

Înregistrarea documentelor în contabilitate

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau de intrare a acestora în societate și în conturi diferite, în conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare formă de înregistrare contabilă.

Întocmirea situațiilor lunare, trimestriale, semestriale și anuale

Situaţii şi rapoarte de analiză economică şi financiară lunare, de planificare şi prognoză, bugete de venituri şi cheltuieli, situaţii de sinteză economică, lunare, trimestriale sau ori de câte ori este nevoie.

Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor

Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică, interni sau externi și evidența termenelor de plată, respectiv de încasare.

servicii contabilitate in timisoara
servicii contabilitate in timisoara

Depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele la ANAF

Completarea și depunerea on-line și/sau fizic a tuturor declarațiilor privind obligațiile de plată ale societății la ANAF, periodic, în funcție de calendarul anunțat de agenție.

Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării

Evidența și amortizarea capitalului angajat şi imobilizat în active corporale prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare incluse în cheltuielile de exploatare.

Stabilirea obligațiilor de plată privind impozitele și taxele

Calculul obligațiilor datorate bugetelor locale și a altor obligații de plată până la datele la care acestea devin scadente.

Întocmirea documentelor de contabilitate

Redactarea și completarea tuturor documentelor financiar – contabile conform normelor metodologice în vigoare.